Medische gegevens – Huisartsenpraktijk Wesselerbrink – Enschede
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Wesselerbrink
Wesseler-nering 60-8 7544 JC
Enschede

Medische gegevens

Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u zomaar in de spreekkamer van een andere arts, een onbekende apotheek of bij de huisartsenpost terecht komen. Dan is het goed als de zorgverlener snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Een arts kan dan bijvoorbeeld nagaan welke medicijnen u gebruikt of waarvoor u allergisch bent. Zo krijgt u direct de juiste zorg. Daarom willen zorgaanbieders (zoals huisartsen, apotheken en ziekenhuizen) graag medische gegevens met elkaar kunnen delen, voor een completer beeld van uw medische situatie. Een beveiligd netwerk zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van de informatie.
Wij stellen uw medische gegevens alleen elektronisch beschikbaar als u daar vooraf toestemming voor geeft. Andere zorgverleners mogen deze alleen raadplegen als zij de gegevens bij de zorgverlening aan u nodig hebben.

Alleen met uw toestemming

Wij houden een medisch dossier van u bij. Hierin bewaren wij gegevens die belangrijk zijn voor uw behandeling. Wij kunnen bepaalde gegevens uit uw dossier elektronisch beschikbaar stellen. Dat mag alleen als u hiervoor toestemming geeft. Als u dan een beroep doet op andere zorgverleners (zoals artsen, huisartsenpost of apotheek), kunnen zij deze inzien.
Volgens de wet op de Privacy moeten wij uw toestemming vastleggen. Indien wij geen toestemmingsformulier van u ontvangen hebben, zijn per 1 januari 2013 uw medische gegevens niet meer in te zien op bijv. de huisartsenpost.
Uiteraard kunt u ons altijd bellen met vragen over het geven van toestemming en het beschikbaar stellen van uw gegevens. Meer weten? www.vzvz.nl.  Een uitgebreide folder is beschikbaar op de praktijk.