Samenwerkingspartner Arts en Zorg – Huisartsenpraktijk Wesselerbrink – Enschede
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Wesselerbrink
Wesseler-nering 60-8 7544 JC
Enschede

Samenwerkingspartner Arts en Zorg

Wij werken samen met de eerstelijnsgezondheidsaanbieder Arts en Zorg. Arts en Zorg voert verschillende innovaties voor ons uit en ondersteunt ons waar nodig om verdergaande kwalitatieve geïntegreerde eerstelijnszorg te realiseren. Arts en Zorg brengt voor deze samenwerking een vergoeding in rekening bij uw zorgverzekeraar. Deze vergoeding valt onder uw basisverzekering en valt niet onder het eigen risico. Wanneer u Health Angels B.V. (de officiële handelsnaam van Arts en Zorg) in het declaratieoverzicht terugvindt, betreft het een declaratie van Arts en Zorg.
Een voorbeeld van een innovatie is het doorlopend patiënttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek is in samenwerking met het onafhankelijk onderzoeksbureau MediQuest ontwikkeld. Dit patiënttevredenheidsonderzoek is anoniem. De praktijk weet niet wie de vragenlijsten invult.

Op welke wijze is uw privacy gewaarborgd?
De samenwerking tussen ons en Arts en Zorg voldoet aan de privacywetgeving. Voor de waarborging van uw privacy zijn verschillende (bewerkers)overeenkomsten aanwezig. Uw privacy is ook gewaarborgd in de uitvoering: gegevens worden beveiligd en geanonimiseerd verstuurd.